Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”

From 21.09.2021 until 26.09.2021
Categories: Kultura, Religia, Cykliczne

40 JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ 2021 w BIAŁYMSTOKU (40TH JUBILEE INTERNATIONAL FESTIVAL OF ORTHODOX CHURCH MUSIC) 21-26.09.2021 r.

Strona festiwalu: festiwal-hajnowka.pl

Szczególowy program: festiwal-hajnowka.pl/Program

miedzynarodowy festiwal muzyki cerkiewnej hajnowka

Informacja o Festiwalu

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. Celem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” jest prezentacja wysokich wartości artystycznych i duchowych muzyki cerkiewnej. Festiwal organizowany jest corocznie od 1982 r. Wzięły w nim dotychczas udział 904 chóry z 41 krajów Europy, Azji, Ameryki Płn., Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czarnogóry, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Ghany, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei,
Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie – a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale również katolicy, grekokatolicy, protestanci, staroobrzędowcy, a także muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Otwartość Festiwalu, prezentowana różnorodność repertuarowa i kulturowa — to przykład wzajemnego szacunku i tolerancji, potwierdzający ideę imprezy jako Muzycznego Forum Wschodu i Zachodu. Festiwal ma nadaną mu przez Ministerstwo Kultury (w 1995 r.) kategorię zerową, co stawia go na równi z Konkursem Chopinowskim i Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Festiwal odbywa się pod Patronatem Prezydenta RP, Patronatem Związku Kompozytorów Polskich oraz Prezydenta Białegostoku. W latach 2003 - 2020 Patronat Artystyczny nad Festiwalem sprawował Maestro Krzysztof Penderecki. W uznaniu dla dokonań na rzecz jedności poprzez propagowanie różnorodności Festiwal został uhonorowany w 2019 r. tytułem „Promotora Polski”.

Plakat inauguracyjny 40 FMCH w Bialymstoku

Plakat festiwal MFMC w Bialymstoku

warunki wstepu

 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Google Play
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna
 • B2B 336x280
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Weekend w sercu Podlasia
 • Aplikacja Mobilna z AppStore
 • baner wertep 200x90