Obiekty sakralne - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie - HAJNÓWKA - cerkiew Św. Dymitra Sołuńskiego

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

HAJNÓWKA - cerkiew Św. Dymitra Sołuńskiego

Add to the Trip
Tagi: Atrakcje Puszcza Białowieska Atrakcje Hajnówka UNESCO Puszcza Białowieska

HAJNÓWKA - cerkiew Św. Dymitra Sołuńskiego, wzniesiona w latach 1995 – 2003, wnętrze cerkwi pokrywa piękna polichromia i freski, ikonostas dębowy oraz rzeźby świętych wykonane z dębu.

Mała osada na skraju Puszczy Białowieskiej zaczęła przekształcać się w miasto po I Wojnie Światowej, gdy w Hajnówce rozwinął się przemysł drzewny. Czas prawdziwie dynamicznego rozwoju nadszedł jednak w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Liczba mieszkańców miasta przekroczyła 25 tysięcy. Stało się tak przede wszystkim na skutek migracji ludności z okolicznych, przeważnie prawosławnych wsi. Jedyna do tej pory cerkiew w Hajnówce, p/w Świętej Trójcy, nie była w stanie zagwarantować odpowiednich warunków do modlitwy dla wciąż wzrastającej liczby wiernych. Narodził się pomysł budowy następnych prawosławnych świątyń. W roku 1994 zakupiono od spółdzielni budowlanej „Czyn” grunt przy ulicy Warszawskiej, o powierzchni 0,30 ha, z przeznaczeniem budowy nowej cerkwi. Odpowiedzialnym za przygotowanie placu budowy został ówczesny wikariusz hajnowskiej parafii p/w Św. Trójcy, ks. Jerzy Ackiewicz. W grudniu tego same roku powołano komitet budowlany. Plac budowy został zabezpieczony ogrodzeniem.
Drugiego dnia Świąt Wielkanocy (24 kwietnia) roku 1995 nastąpiło poświęcenie miejsca pod budowę cerkwi oraz wkopanie krzyża w miejscu, w którym stanie ołtarz, dokonane przez dziekana okręgu hajnowskiego ś.p. ks. Mitrata Antoniego Dziewiatowskiego.
3 czerwca 1995 roku Jego Eminencja ś.p. Metropolita Bazyli, w asyście licznie zebranego duchowieństwa i rzeszy wiernych, wmurował kamień węgielny pod budowę cerkwi. Następnego dnia rozpoczęły się prace budowlane, prowadzone z wielką werwą i zaangażowaniem. Efektem tych intensywnych starań było powstanie w błyskawicznym tempie dolnej, podziemnej świątyni umożliwiającej celebrowanie Boskiej Liturgii. Pierwszy raz została ona odprawiona drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, 8 stycznia 1996 roku. Od tego dnia, do dnia dzisiejszego, Święta Liturgia sprawowana jest regularnie.
30 kwietnia 1996 roku na mocy dekretu Jego Eminencji ś. p. Metropolity Bazylego została powołana do życia w Hajnówce samodzielna parafia p/w Świętego Wielkiego Męczennika Dymitra z Tesalonik. Wybór patrona dla erygowanej parafii nie był przypadkowy. W Hajnówce od wielu lat istniała tradycja posiadania przez poszczególne dzielnice miasta swojego patrona. Dzielnica zwana „Judzianką”, upatrywała swego opiekuna w Świętym Męczenniku Dymitrze. Pierwszym proboszczem parafii został Ks. mitrat Jerzy Ackiewicz, pełni on tą zaszczytną funkcję do dnia dzisiejszego.

8 listopada 1996 roku, w dniu pamięci patrona parafii została wyświęcona dolna cerkiew. Aktu wyświęcenia dokonał ś. p. Metropolita Bazyli. Patronem podziemnej świątyni został Święty Serafim z Sarowa.

Budowa cerkwi Świętego Dymitra rozwijała się z wielkim impetem. W oczach rosły mury nowej świątyni. Dzięki operatywności księdza proboszcza oraz jego niezwykłej umiejętności nawiązywania kontaktów parafia zdobywała poważnych sponsorów w kraju i zagranicą. Dzięki ich szczodrym darom cerkiew wzbogaciła się o utensylia liturgiczne, szaty kapłańskie, komplet dzwonów i krzyże wieńczące kopuły świątyni. Do najbardziej hojnych ofiarodawców należeli ś. p. Nina Kowalczuk z Berlina i Bazyli Piwnik z Warszawy. Finansowy ciężar budowy cerkwi spoczywał jednak w głównej mierze na parafianach. Nie szczędzili oni swych ofiar. Wielu poświęcało czas i zdrowie wytrwale kwestując. Organizowane były grupy kolędnicze zbierające pieniądze w okresie Bożonarodzeniowym. W zdobywanie środków materialnych, niezbędnych do budowy cerkwi zaangażowanych było wielu oddanych sprawie ludzi. Ich siła i wytrwałość były motorem dalszego rozwoju Cerkwi świętego Dymitra.
8 listopada 1998 roku miało miejsce poświęcenie i osadzenie krzyża wieńczącego główną kopułę cerkwi. Poświęcenia dokonał Jego Eminencja Metropolita Sawa. Kopuła cerkwi została wykonana przez nieżyjącego już Mikołaja Dudzicza ze wsi Kojły oraz jego pomocników. Cerkiew w całości pokryto miedzianą blachą. Wykonawcami tej jakże precyzyjnej pracy byli bracia Wierszko ze wsi Stare Lewkowo.

Rok 2000 w życiu młodej parafii był niezwykle bogaty w doniosłe wydarzenia. W głównej świątyni stanął dębowy ikonostas. Wyświęcony w dniu 12 listopada przez jego Eminencję Metropolitę Sawę. Tego też dnia była celebrowana pierwsza Święta Liturgia w głównej cerkwi. Listopad dwutysięcznego roku zapisał się w historii parafii jeszcze z jednego powodu. Nasza cerkiew miała zaszczyt gościć cudowną kopię Ikony Matki Bożej Iwierskiej, ofiarowaną żeńskiemu klasztorowi na Świętej Górze Grabarce przez mnichów Świętej Góry Atos. Cudowna Ikona przebywała w naszej parafii dwa dni i dwie noce. Upłynęły one na bezustannej modlitwie tysięcy wiernych oddających cześć Bogarodzicy. Te jakże doniosłe wydarzenie wzmocniło wiarę budowniczych i dodało im sił do dalszej pracy.
W miesiącach od maja do lipca w latach 2005 i 2006 rozpisano cerkiew. Ikonopiscy pochodzący z Ukrainy (Charków, Kijów, Paczajew) włożyli w swą pracę całe swe serce i umiejętności.
W maju i czerwcu 2007 roku ułożono granitową posadzkę wewnątrz świątyni. Po dwunastu latach budowy nasza cerkiew była gotowa do uroczystego wyświęcenia.

Jako proboszcz parafii p/w Św. Dymitra, wypełniający swe obowiązki od dnia rozpoczęcia budowy cerkwi do dnia jej zakończenia pragnę podziękować budowniczym, ofiarodawcom, komitetowi budowlanemu, komitetowi cerkiewnemu oraz wszystkim ludziom dobrej woli i wrażliwego serca za wkład wniesiony w dzieło budowy naszej świątyni. Wspólnymi siłami postawiliśmy pomnik naszej wiary, który będzie świadectwem dla przyszłych pokoleń. Za wszystko i wszystkim serdeczne: Spasi Hospodi.

Na terenie parafii znajduje się kaplica Matki Bożej Kazańskiej przy ulicy Górnej.

W dawnej wsi Górna, obecnie ulica miasta Hajnówka, w 1944 r. mieszkaniec tej wsi Mikołaj German, przy współudziale mieszkańców, wzniósł drewnianą kapliczkę. Intencją jej postawienia było ocalenie wsi od pożogi wojennej, gdy prawie wszystkie sąsiednie miejscowości zostały spalone. Kaplica została zlokalizowana we wsi, jednak z powodu przebudowy drogi została przeniesiona na cmentarz obok wsi, gdzie w 1944 r. spoczęło sześciu mieszkańców zabitych przez Niemców. W 1986 r. zbudowano nową murowaną kaplicę na środku obecnej ulicy Górnej.

NABOŻEŃSTWA:

Sobota
8:00 - Św. Liturgia
17:00 - Całonocne czuwanie (sc. Wsienoszcznoje Bdienije)

Niedziela
9:00 - I Św. Liturgia
17:00 - Wieczernia z Akafistem

W przeddzień świąt:
17:00 - Całonocne czuwanie (sc. Wsienoszcznoje Bdienije)

W dzień święta:
9:00 - Św. Liturgia
17:00 - Wieczernia z Akafistem

ŚWIĘTA PARAFIALNE:

Ikony Matki Bożej Kazańskiej - 20 października /4 listopada
Św. Męczennika Dymitra Sołuńskiego - 26 października/8 listopada
Ikony Matki Bożej Włodzimierskiej - 21 maja/3 czerwca

Address

ul. Warszawska 103
17-200 Hajnówka
48 85 683 28 08
GPS: 52.724070698089,23.57756209356
Kod QR do strony
Kod QR do mapy google
Add to the Trip
 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Google Play
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna
 • B2B 336x280
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Weekend w sercu Podlasia
 • Aplikacja Mobilna z AppStore
 • baner wertep 200x90