Turystyka transgraniczna - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie - Zasady ruchu wizowego do Republiki Białoruś

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zasady ruchu wizowego do Republiki Białoruś

Dodaj do wycieczki

Dokumenty niezbędne dla uzyskania wizy niezależnie od celu pobytu:

- wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić na stronie internetowej Ambasady Białoruśi i wydrukować (w wyjątkowym wypadku wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem);

- zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, nawprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);

- paszport.

Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej są 2);

- opłatę konsularną za rozpatrzenie wniosku wizowego dokonuje się na podstawie pokwitowania wystawionego przez urząd konsularny. Płatność dokonuje się w oddziale banku Millennium w dniu złożenia wniosku wizowego w wysokości, ustawionej zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych;

-ubezpieczenie zdrowotne.

- jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

 Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać Z ZASADY nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

Wydział Konsularny nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem lub pocztą elektroniczną. 

Opłata musi być dokonana wyłącznie w banku Millennium.

W przypadku płatności za pośrednictwem innego banku może zostać pobrana prowizja.
W takim wypadku wnioskodawca musi dopłacić brakującą kwotę. Rozpatrzenie dokumentów wnioskodawcy rozpocznie się dopiero po wpływie pełnej kwoty na konto Ambasady.

Czas rozpatrzenia wniosku wizowego:

W trybie normalnym – do 10 dni roboczych*

W trybie ekspresowym – w ciągu 48 godzin*

 * — Czas rozpatrzenia wniosku wizowego może być przedłużony przez konsula

 Przy odbiorze wizy obowiązkowo trzeba pokazać potwierdzenie opłaty!

 

 DOKUMENTY WSPOMAGAJĄCE UZYSKANIU WIZY:

I.W celu otrzymania jednokrotnej, dwukrotnej lub wielokrotnej wizy prywatnej (wyłącznie dla bliskich krewnych) bez opłaty konsularnej:

1.Zaproszenie (oryginał) od osoby zapraszającej.

2.Dokumenty potwierdzający pokrewieństwo (oryginał + kopię).

3.Kopię strony paszportu ze zdjęciem osoby zapraszającej.

4.Kopię strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.

II.W celu otrzymania jednokrotnej, dwukrotnej lub wielokrotnej wizy prywatnej zgodnie z aktualną taryfą opłat konsularnych: 

1.Zaproszenie załatwione przez urząd obywatelstwa i migracji (oryginał)

lub

2.Zaproszenie poświadczone przez konsula do spraw obywatelskich

3.Kopię strony paszportu ze zdjęciem osoby zapraszającej.

4.Kopię strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.

lub

5.Dokumenty potwierdzający pokrewieństwo (kopię).

6.Kopię strony paszportu ze zdjęciem osoby zapraszającej.

7.Kopię strony paszportu z pieczęcią o miejscu zameldowania w Białorusi osoby zapraszającej.

III.W celu otrzymania jednokrotnej dwukrotnej lub wielokrotnej wizy służbowej z okresem ważności maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180-dniowym:

- podanie od firmy białoruskiej na blankiecie firmowym 

IV.W celu otrzymania jednokrotnej wizy turystycznej do 30 dni:

podanie od firmy białoruskiej turystycznej;

lub 

- w przypadku wyjazdu na czas pobytu do dziesięciu dni podtwerdzenie rezerwacji hotelu na blankiecie firmowym. Akceptujemy ruwnierz potwierdzenia rezerwacji z systemów internetowych, na przykład Booking.com, Hotels.com.

V.W celu otrzymania jednokrotnej, dwukrotnej lub wielokrotnej wizy tranzytowej:

1.Ważną wizę do państwa docelowego, oraz jej ksero  (wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi);

2.Kopię biletu lotniczego (kolejowego) lub ubezpieczenie.

VI.W celu otrzymania wizy długoterminowej wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców:

1.List ZMPD na blankiecie firmowym adresowany do Wydziału Konsularnego Ambasady z prośbą o wydanie wiz rocznych dla wielokrotnego przekroczenia granicy dla kierowców przedsiębiorstwa.

2.Ksero licencji.

Konsul może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku wizowym oraz zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Więcej informacji na stronie:

www.poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/visas

Kod QR do strony
Dodaj do wycieczki
 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Google Play
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna
 • B2B 336x280
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Weekend w sercu Podlasia
 • Aplikacja Mobilna z AppStore
 • baner wertep 200x90