Zobacz Koniecznie - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie - Białowieski Park Narodowy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Białowieski Park Narodowy

Dodaj do wycieczki
Tagi: Atrakcje Białowieża Atrakcje Puszcza Białowieska UNESCO Puszcza Białowieska

Za początki jego istnienia przyjmuje się rok 1921, kiedy na części obecnego obszaru Parku utworzono leśnictwo „Rezerwat”. W roku 1932 leśnictwo „Rezerwat” zostało przekształcone w „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 roku jednostkę tę restytuowano jako Białowieski Park Narodowy, pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

Park zajmuje powierzchnię 10 517,27 ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pod ochroną ścisłą znajduje się 6059,27 ha, pod ochroną czynną 4104,63 ha, ochrona krajobrazowa prowadzona jest na obszarze 353,37 ha. Wokół Parku utworzona jest strefa ochronna – otulina, która obejmuje lasy zagospodarowane o powierzchni 3224,26 ha.
Cała otulina jest strefą ochrony zwierząt łownych. Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków w tej strefie polega na zachowaniu naturalnych procesów kształtowania liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych przez nie prowadzenie odstrzałów redukcyjnych oraz na likwidacji nęcisk i urządzeń łowieckich (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 w sprawie ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego; Dz.U. 2011 nr 85 poz. 465).

Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. W Parku występuje m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków. Stare, pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Spośród ptaków spotykamy tu np.: sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego; z chrząszczy – żerdziankę Urussowa, pachnicę dębową, rozmiazga kolweńskiego; z motyli – lotnicę zyskę, szlaczkonia torfowca. Wiele z nich występuje na nielicznych obszarach poza Puszczą Białowieską.

Obszar Parku podzielony jest na dwa obręby ochronne:
Obręb Ochronny Rezerwat (pow. 10242,71 ha), z czego: 6059,27 ha podlega ochronie ścisłej, 4104,63 ha ochronie czynnej oraz 78,81 ha ochronie krajobrazowej. Obręb podzielony jest na sześć obwodów ochronnych: Dziedzinka (pow. 2769,97 ha), Sierganowo (pow. 2303,24 ha), Cupryki (pow. 1243,17 ha), Gruszki (pow. 1426,52 ha), Masiewo (pow. 1120,29 ha), Zamosze (pow. 1379,52 ha).

Obręb Ochronny Ośrodek Hodowli Żubrów (pow. 274,56 ha). Całość obszaru hodowli zamkniętej podlega ochronie krajobrazowej. W jego skład wchodzą: hodowla zamknięta (rezerwatowa) - dwa rezerwaty hodowlane i Rezerwat Pokazowy Żubrów wraz z zapleczem oraz hodowla wolna. Pracownicy Obrębu Ochronnego Ośrodek Hodowli Żubrów zajmują się hodowlą restytucyjną żubrów bytujących na obszarze całej polskiej części Puszczy Białowieskiej (około 130 tys. ha).

Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy Europy. Puszcza Białowieska okazała się dla żubra nizinnego ostatnią ostoją.Tu także rozpoczęto proces jego restytucji, czyli przywracania go naturze. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. W polskiej jej części liczy ona ok. 700 osobników.

Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym, wpisanym przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa. Stanowi też najważniejszą – centralną strefę Rezerwatu Biosfery Białowieża.

Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego

Południowo-wschodnia część Obrębu Ochronnego Rezerwat Najstarsza część Parku (dawny Rezerwat Ścisły)

Najcenniejszym obiektem przyrodniczym BPN jest obszar objęty ochroną ścisłą, położony w widłach rzek: Narewki i Hwoźnej. Część tego obszaru wchodziła w skład powołanego w 1921 r. leśnictwa Rezerwat, które było zalążkiem obecnego Parku. Obszar ochrony ścisłej, znany pod historyczną nazwą Rezerwat Ścisły, porasta las naturalny, czyli taki, który nie został posadzony przez człowieka i rośnie praktycznie bez jego ingerencji. Tworzy go wiele gatunków drzew. To las różnowiekowy. Turysta ma szansę zobaczenia w nim całego cyklu życiowego drzewa: od siewki po drzewa obumarłe. Szczególną uwagę odwiedzających zwraca duża ilość martwego drzewa: stojące suche pnie, złomy, wykroty. Właśnie dzięki niemu występują tu najrzadsze gatunki grzybów i zwierząt. Wiele żyjących na tym obszarze gatunków to relikty lasów pierwotnych. Na skutek znacznego przekształcenia przez człowieka większości obszarów leśnych Europy wiele z nich musiało ustąpić ze swoich naturalnych stanowisk. Tu wciąż mają schronienie.

Informacje praktyczne: Mimo najwyższej formy ochrony, w obszarze ochrony ścisłej BPN dostępna jest dla turystów trasa „Do Dębu Jagiełły” długości 4 km, nieoznakowana w terenie. Poruszać się po niej można wyłącznie z licencjonowanym przez BPN przewodnikiem, w grupie do 20 osób. Przewodnika można wynająć w Parku lub w biurach turystycznych w Białowieży i okolicy. Zwiedzanie tego obszaru rowerem lub bryczką wymaga uzyskania zezwolenia Dyrektora Parku.

brama BPN

Północno-zachodnia część Obrębu Ochronnego Rezerwat Najmłodsza część Obrębu (dawny Obręb Ochronny Hwoźna)

Tę część Parku porastają głównie lasy. W wielu miejscach zachowały one naturalny charakter. Dotyczy to w szczególności obszarów leśnych na terenie uroczysk – Głuszec i Wilczy Szlak. Od 1979 r. uroczyska te były objęte ochroną jako częściowe rezerwaty przyrody, a po powiększeniu Parku w 1996 r. znalazły się w jego granicach. Naturalny charakter zachowały także lasy położone nad rzeką Hwoźną i Narewką.

Aby turyści bezpiecznie mogli obserwować dzikie zwierzęta, w tym również żubry, na terenie tej części Parku urządzono dwie ostoje żubrów: „Kosy Most” i „Czoło”. Każda z nich składa się z platformy obserwacyjnej usytuowanej na skraju lasu lub łąki. W głównej części ostoi zlokalizowane są brogi z sianem. Karma ta przyciąga w zimie żubry i inne zwierzęta, umożliwiając ich obserwację w stanie wolnym.

Ta część BPN w szeroki sposób udostępniona jest dla turystyki pieszej i rowerowej, zimą – narciarskiej. Ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych przebiega przez najciekawsze fragmenty tej części Parku. Liczne obiekty, tj. drewniane kładki, punkty widokowe, tablice informacyjne ułatwiają zwiedzanie i poznawanie przyrody.

ostoja zubrow

 Szlaki piesze:

„Szlak Wokół Uroczyska Głuszec” – kolor czerwony, dł. 5,5 km

„Wilczy szlak” – kolor zielony, dł. 11,5 km

„Carska Tropina” – kolor czarny, dł. 4 km

„Tropem Żubra” – kolor żółty, dł. 20 km, przez teren BPN na odcinku ok. 3,5 km

Szlaki rowerowe:

- zielony (dłuższy: 7 km z Narewki do BPN, 12 km po terenie Parku, 17 km z powrotem do Narewki)

- czarny (krótszy: 7 km z Narewki do BPN, 2 km po terenie Parku, 9 km z powrotem do Narewki)

Informacje praktyczne: Turyści indywidualni po północnej części BPN mogą poruszać się bez przewodnika. Grupy zorganizowane, liczące ponad 10 osób, muszą mieć przewodnika licencjonowanego przez BPN. Przewodnika można wynająć w Parku lub w biurach turystycznych w Białowieży i okolicy.

Rezerwat Pokazowy Żubrów

Kto przemierzając szlaki Puszczy Białowieskiej nie miał szczęścia zobaczyć żubra, może go zobaczyć w Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Prezentowana jest w nim grupa żubrów, złożona z dorosłego samca, kilku żubrzyc oraz ich potomstwa. W zagrodach, w warunkach zbliżonych do naturalnych, żyją również łosie, jelenie, sarny i dziki. Atrakcję stanowi także możliwość zobaczenia watahy wilków i rysia. W rezerwacie prezentowana jest także grupa koników typu tarpana, złożona z ogiera, kilku klaczy i młodych. Uzupełnieniem eksponowanych gatunków ssaków są żubronie – krzyżówki (hybrydy) żubra z bydłem domowym oraz żbiki.

Rezerwat Pokazowy Żubrów położony jest przy szosie Hajnówka–Białowieża, ok. 3 km przed Białowieżą.

Informacje praktyczne: Rezerwat czynny jest codziennie. W sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) w godzinach 9:00–17:00, poza sezonem, oprócz poniedziałków, w godzinach 8:00–16:00.

Zubry w Pokazowym Rezerwacie Zubrow

 Pawilon Edukacyjny obok Rezerwatu

Główną atrakcją jest interaktywna sala edukacyjna z 12 stanowiskami, gdzie tematem przewodnim jest  nie kto inny, tylko żubr – symbol Puszczy Białowieskiej. Korzystając z prezentacji multimedialnych poznamy całą masę żubrowych faktów – jest więc trochę o historii,  restytucji, ekologii, roli żubra w środowisku i biologii. Dotknięcie interaktywnych tablic uruchamia efektowne prezentacje danego zagadnienia. Szczególnie interesujące jest stanowisko multimedialne, pozwalające „poczuć się jak żubr” – poruszając się wprawiamy w ruch ekranowego żubra, wchodząc w jego skórę. Niesamowite wrażenie! Wykorzystanie techniki pozwoli nie tylko zgłębić wiedzę, ale przede wszystkim ciekawie spędzić czas. Wszystkie ekspozycje są łatwe w obsłudze, dodatkowo na najmłodszych czekają  gry edukacyjne oraz plac zabaw.

Poza dobrą zabawą, w pawilonie znajdziemy wszystko, co w danej chwili będzie turyście potrzebne –  jest więc informacja turystyczna, kasa z pamiątkami, automaty z biletami do rezerwatu pokazowego (koniec z kolejkami!), kino na blisko 50 miejsc i strefa wypoczynku z minibufetem (automat z  kawą, herbatą, zimnymi napojami, słodkimi przekąskami).

Jeśli jesteś ciekawy czy różni się żubr od bizona, w jakich częściach świata można go spotkać, jaka jest rola żubra w środowisku oraz  nauczyć się rozpoznać Pana żubra od Pani, musisz koniecznie odwiedzić Pawilon. Wstęp jest bezpłatny. Godziny zwiedzania:

* w okresie od 16 kwietnia do 15 października od poniedziałku do niedzieli, w godzinach: 9:00 – 17:00;
* w okresie od 16 października do 15 kwietnia od wtorku do niedzieli, w godzinach: 8:00 – 16:00.

Kontakt: rpz@bpn.com.pl

Z pawilonu mogą korzystać zarówno indywidualni turyści oraz grupy.

w pawilonie edukacyjnym

 Muzeum Przyrodniczo-Leśne

Gdy podczas jesiennego pobytu w Puszczy Białowieskiej zdarzy się nam bardzo deszczowy dzień, gdy nie mamy ochoty na spacer po lecie, warto wybrać się wówczas do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN. Muzeum w ciekawy sposób przybliży nam przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie. Eksponowane są w nim najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne: grąd, ols, łęg, bór, borealna świerczyna bagienna. Zaprezentowane jest życie podziemne w lesie, bezkręgowce, ssaki kopytne i drapieżne oraz ptaki. Pozostałe dioramy przybliżają świat zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym, rolę martwego drewna w lesie i bogactwo grzybów. W części historycznej zapoznamy się z pracą bartnika, sianożęciami, przerobem drewna na terpentynę i węgiel drzewny oraz funkcją wąskotorowych kolejek leśnych.

Ukształtowanie podłogi, przyciemnione światła, efekty dnia i nocy, odgłosy Puszczy sprawią, że poczujemy się, jak w środku lasu.

Muzeum organizuje również wystawy czasowe.

W pełni otwarte jest na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacje praktyczne: Muzeum czynne jest: w sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) – od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00–16:30, a w niedzielę do 17:00; poza sezonem – od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00–16:00. Ekspozycję stałą w Muzeum można zwiedzać w grupach zorganizowanych lub w grupach złożonych z turystów indywidualnych, z przewodnikiem lub z audio-przewodnikiem.

ekspozycja w muzeum

 Park Pałacowy

Park Pałacowy, położony w Białowieży, założony został na przełomie XIX i XX w. wokół myśliwskiej rezydencji carów Rosji. Głównym obiektem tej rezydencji był pałac, który spłonął w 1944 r. Ocalała jedynie tzw. brama kuchenna. Do dziś zachował się towarzyszący pałacowi zespół budynków. Park, o powierzchni ok. 50 ha, zaprojektowany został w stylu angielskim przez znanego planistę – Waleriana Kronenberga. Na terenie Parku stoi najstarszy budynek w Białowieży – drewniany dworek z 1845 r. Na grobli przecinającej dwa stawy znajduje się obelisk z piaskowca – najstarszy zabytek w Białowieży, upamiętniający polowanie Augusta III Sasa w 1752 r. Na wzgórzu pałacowym rośnie grupa dębów szypułkowych, liczących dziś ponad 250 lat. Park Pałacowy chroniony jest jako zabytkowe założenie parkowe. To urokliwe miejsce spacerowe, gdzie klimat dawnych czasów czuć do dziś. Na terenie Parku znajduje się siedziba BPN, Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz komfortowe Pokoje Gościnne BPN.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO!

Z bliższymi informacjami oraz zasadami zwiedzania BPN można zapoznać się na stronie internetowej Parku www.bpn.com.pl

Dworek gubernatora z 1845 r.w Bialowiezy

KONTAKTY:
Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego

Park Pałacowy 11,

17–230 Białowieża

tel./fax 85 682 97 00

e-mail: bpn@bpn.com.pl

www.bpn.com.pl

Informacja Turystyczna

tel. 85 681 29 01
e-mail: info@bpn.com.pl

Chciałbyś mieć wszystkie niezbędne informacje w telefonie?

Teraz z aplikacją mobilną Białowieskiego Parku Narodowego jest to możliwe bpn.treespot.pl

Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy

Dane kontaktowe

Park Pałacowy 11
17–230 Białowieża
+48 85 682 97 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
GPS: 52.703382773075,23.846835047007

Formularz kontaktowy

Kod QR do strony
Kod QR do mapy google
Dodaj do wycieczki
 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Google Play
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna
 • B2B 336x280
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Weekend w sercu Podlasia
 • Aplikacja Mobilna z AppStore
 • baner wertep 200x90