X Hajnowska Dwunastka - 05 października 2019 - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

OSiR Hajnówka i Nadleśnictwo Hajnówka zapraszają do udziału w X Hajnowskiej Dwunastce. Zapisy od 19.08.2019.

Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Nadleśnictwo Hajnówka zapraszają do udziału w X Hajnowskiej Dwunastce. Impreza odbędzie się 5 października 2019r. Uczestników – osoby pełnoletnie – zachęcamy do zapisów, od 19 sierpnia do 25 września 2019r. na stronie maratonypolskie.pl, a dokładnie >>TUTAJ<<

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY:

 • popularyzacja sportu dla wszystkich, jako zdrowego stylu życia,
 • propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, czynnego wypoczynku rodzinnego oraz formy doskonalenia fizycznego i poprawy stanu zdrowia,
 • promocja regionu Puszczy Białowieskiej i wartości kulturowych Podlasia.

II. TERMIN I MIEJSCE:

 • start - 05.10.2019r. (sobota) godz. 12ºº, teren Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12.
 • meta - teren Nadleśnictwa Hajnówka.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 05.10.2019r. ukończyły 18 lat i złożą podpis potwierdzający zdolność do udziału w biegu,
 • podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości.

IV. TRASA BIEGU:

 • 12 kilometrów leśnymi drogami przez urocze zakątki Puszczy Białowieskiej.
 • na trasie zlokalizowany zostanie jeden punkt odżywczy z wodą.

V. ZGŁOSZENIA:

 • imienne zgłoszenia elektroniczne po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl w terminie od 19.08.2019 do 25.09.2019r.
 • drużynowe - udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji, wpisując w odpowiednie pole jednobrzmiącą nazwę drużyny. Warunkiem klasyfikowania jest min. 4 – osobowy skład drużyny, zawierający w tym min. 1 kobietę. Za wynik końcowy uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników danej drużyny, w tym 1 kobiety. O zwycięstwie decyduje najniższa łączna suma czasów członków drużyny.
 • nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu biegu!
 • za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wpłacenie opłaty startowej.
 • osoby, które dokonają zgłoszenia, zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w ciągu 3 dni. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.
 • Zamiana zawodników na liście startowej możliwa wyłącznie do dnia 25.09.2019r.

VI. OPŁATA WPISOWA:

 • wpłata na konto organizatora - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

PKO BP S.A. 23 1020 1332 0000 1102 0270 8360

Ośrodek Sportu i Rekreacji

 1. ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

tel. (0-85) 682 27 76, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • wysokość opłaty - 70,00 zł. 
 • wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

VII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

 • w dniu zawodów 05.10.2019r. w biurze organizacyjnym biegu, na terenie Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne, w godzinach 8°° - 11³° - po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu zgody udziału w Hajnowskiej Dwunastce na własną odpowiedzialność,
 • przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu X Hajnowskiej Dwunastki.

VIII. KLASYFIKACJE:

 • K I  18 - 29 lat, K II 30 - 39 lat, K III 40 - 49 lat, K IV 50 - 59 lat, K V > 59 lat
 • M I 18 - 29 lat, M II 30 - 39 lat, M III 40 - 49 lat, M IV 50 - 59 lat, M V 60 - 69 lat, M VI > 69 lat
 • drużynowa

IX. NAGRODY:

 • puchary w klasyfikacji generalnej open kobiet i mężczyzn (za miejsca I – IV), pamiątkowe statuetki w poszczególnych kategoriach wiekowych (za miejsca I - III), medale wszystkim zawodnikom, którzy ukończą bieg,
 • nagrody niespodzianki w klasyfikacji drużynowej,
 • wręczenie nagród odbędzie się przy miejscu ogniskowym (obok linii mety) o godz. 15°°.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • podczas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną i ubezpieczenie każdego zawodnika.
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe przy ograniczonym ruchu drogowym.
 • uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.
 • sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu Janusz Ludwiczak i Sędzia Główny Roman Sacharczuk.
 • po starcie głównym odbędzie się „Bieg za żubrem” dla najmłodszych dzieci z rodzin uczestników Hajnowskiej Dwunastki.
 • po biegu wszyscy zawodnicy mogą skorzystać z półgodzinnej, bezpłatnej kąpieli w Parku Wodnym.
 • po zakończeniu dekoracji zawodnicy uczestniczą w spotkaniu integracyjnym.
 • opłata za udział osoby towarzyszącej w imprezie integracyjnej wynosi 35,00 zł (zestaw dziecięcy – 15,00 zł). Wpłaty należy dokonywać łącznie z opłatą wpisową na podane konto do dnia 25.09.2019r.
 • organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania zawodów.
 • protesty należy składać drogą mailową w terminie do 48 h po zakończeniu zawodów.
 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy.
 • interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 • Link do wydarzenia: www.osir.hajnowka.pl/news,730

Udostępnij

 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna