Konferencja Naukowa "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" - 17-18.10.2019 - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa  "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych"

2019 – Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska naturalnego

17-18 października 2019 r.

Białowieża, Białowieski Park Narodowy - Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

Udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" jest bezpłatny.

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów i partnerów  VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych", serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym ważnym dla obszarów chronionych wydarzeniu. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji będzie  Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska naturalnego".

Tegoroczna, szósta już edycja naszej konferencji odbędzie się w Białowieskim Parku Narodowym w dniach 17 i 18 października 2019 roku. Realizacja konferencji na terenie jedynego polskiego obiektu przyrodniczego na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO tworzy dodatkowy atrybut dyskusji o zrównoważonym rozwoju na obszarach przyrodniczo cennych, zarówno w kontekście środowiskowym, ale także społeczno – gospodarczym.                                    

Podstawowym celem tegorocznej konferencji jest przegląd najnowszych badań i projekcja praktycznych rozwiązań wzmacniających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w dokumencie  „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030", w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Jesteśmy przekonani, że nasza konferencja, która jest jedynym w Polsce cyklicznym spotkaniem specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, leśników, planistów przestrzennych, przedsiębiorców i samorządowców umożliwia interdyscyplinarny dialog nt. rozwoju gospodarczego kraju, planowania zintegrowanego z problematyką gospodarowania obszarami przyrodniczo cennymi. 

Przygotowywana VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" jest wspólnym przedsięwzięciem Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN. Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku patronat honorowy konferencji przyznają m.in. Ministerstwo Środowiska i Ministerstwa Sportu
i Turystyki.

W obradach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" uczestniczyć będzie ponad 150 ekspertów z ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, w tym: leśnicy, samorządowcy, przedsiębiorcy, specjaliści z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Program tegorocznej konferencji zakłada realizację 9 sesji tematycznych, 40 wystąpień przedstawicieli najważniejszych instytucji i jednostek naukowych w kraju, w tym także wystąpienia reprezentantów KPZK PAN, GDLP, GDOŚ i instytucji samorządowych. Omówione zostaną prawne i organizacyjne aspekty ochrony obszarów przyrodniczo cennych w kontekście prowadzenia zrównoważonej gospodarki turystycznej oraz leśnej. Zaprezentowane zostaną również międzynarodowe doświadczenia w kreowaniu jakości usług turystycznych oraz rozwiązania związane z cyfryzacją i nowymi technologiami służącymi ochronie obszarów przyrodniczo cennych
i zrównoważonej gospodarce turystycznej. 

Będziemy wdzięczni za przyjęcie zaproszenia i Państwa udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych": 2019 - Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska naturalnego.

konferencja

Udostępnij

  • greenvelopl
  • pieknywschodpl
  • podlaksie travel
  • pot go pl
  • questycompl
  • www.wrotapodlasia.plplturystyka
  • msit
  • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
  • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
  • Polska Marka Turystyczna