Otwarcie pracowni garncarskiej Hładyszka w Kleszczelach 14.01.2020 - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

„Hładyszka tradycji. Centrum turystyczno, edukacyjno-kulturowe”, taki tytuł nosił projekt w ramach, którego w latach 2006-2007 został wyremontowany budynek po byłej szkole w Kleszczelach na potrzeby ośrodka kultury. Od samego początku działaniom związanym z tworzeniem tego miejsca towarzyszyły silne konotacje z garncarskimi tradycjami miasteczka, które mimo, że dość już odległe pozostają w pamięci wielu z nas. Dziś przestrzeń zwana przez nas “garncarską”, wygospodarowana w tym celu przed dekadą, pełniąca w międzyczasie bardzo różne funkcje od magazynku po biuro nabrała ostatecznego kształtu, stając się tym samym #PracowniąGarncarską.

Jesteśmy z siebie dumni. W tej chwili, możemy powiedzieć, że nie była to łatwa droga, a najtrudniejsza przed nami. Od dziś wkraczamy na nową ścieżkę związaną z ANIMACJĄ tej przestrzeni, ożywianiem garncarskiego ducha Kleszczel.

14 stycznia 2020 o godz. 16:00 odbędzie się uroczyste otwarcie pracowni.

W PROGRAMIE:

 • panel dyskusyjny "Ostatni garncarz..."
 • wernisaż prac Agnieszki Romaniuk
 • prezentacja siwaków z Kleszczel
 • uroczyste przecięcie wstęgi
 • warsztaty garncarskie


Pracowania garncarska #Hładyszka powstała w ramach projektu "Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu kultywowania dziedzictwa kulturowego w Gminie Kleszczele" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

otwarciegarnacrstwo

Udostępnij

 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna