ZAMKNIĘCIE RUCHU NA KŁADCE (WIADUKCIE) DLA PIESZYCH NA STACJI HAJNÓWKA - DO KOŃCA LIPCA 2020 - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji praz rozpoczęciem prac remontowych Wykonawca Torpol S.A. niniejszym zawiadamia o planowanym na dzień 04.03.2020r. zamknięciu dla ruchu pieszych kładki (wiaduktu) nad torami na stacji Hajnówka.

Remont kładki dla pieszych zostanie wykonany do końca lipca 2020r.

Najbliższe dostępne przejścia przez tory kolejowe będą zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej ulicy Warszawskiej oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 685 ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego co zostanie na budowie odpowiednio oznakowane.

remont wiadukt

Udostępnij

  • greenvelopl
  • pieknywschodpl
  • podlaksie travel
  • pot go pl
  • questycompl
  • www.wrotapodlasia.plplturystyka
  • msit
  • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
  • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
  • Polska Marka Turystyczna