Białowieski Park Narodowy informuje o ogłoszonym przetargu na dzierżawę nieruchomości na prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej. - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Przedmiotem dzierżawy jest część budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży o powierzchni ponad 2900 m2 położonej na terenie zabytkowego Parku Pałacowego utworzonego w XIX wieku specjalnie na potrzeby rosyjskiego cara. Obiekt znajduje się w jednej z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych w świecie destynacji turystycznych, dzięki czemu jego dzierżawa stanowi niebywałą okazję dla poważnego inwestora.

Na część budynku składa się:

 1. a) część gastronomiczna (Restauracja Parkowa) złożona z sali restauracyjnej, kuchni z zapleczem, pomieszczeń przynależnych kuchni w piwnicy budynku, tarasu z podestem łączącym o łącznej powierzchni użytkowej 926,10 m2,
 2. b) część noclegowa (Pokoje Gościnne BPN) złożona z pokoi 1, 2 i 3-osobowych (łącznie 107 miejsc noclegowych w 45 pokojach), Sali bilardowej, Sali klubowej oraz przynależnych pomieszczeń technicznych o łącznej powierzchni 1980,90 m2.

Termin oględzin:

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z BPN kontaktując się z osobami:

Marek Świć – Kierownik DzUP – tel. 607-330-142 lub

Przemysław Jagielski – Starszy referent, dział AG – tel. 502-327-811

Termin dzierżawy:  od dnia podpisania umowy na okres 20 lat,

Cena wywoławcza: łączny roczny czynsz dzierżawny – 582 000,00 zł netto (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych )

Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem “Oferta na dzierżawę budynku CEM w Białowieży. Nie otwierać przed dniem 24.08.2020 r. należy składać w sekretariacie BPN, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża do dnia 24.08.2020 r. do godz. 13:00. Oferenta obowiązuje wadium.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O PRZETARGU, DOSTĘPNĄ W BIP BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO.

muzeum2

Udostępnij

 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna