Zakończono inwentaryzację żubrów w rejonie Puszczy Białowieskiej - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Inwentaryzacja żubrów zamieszkujących rejon Puszczy Białowieskiej została zakończona. Obserwacje żubrów przeprowadzono, nie tylko w Białowieskim Parku Narodowym, ale także w Nadleśnictwach: Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka.

Coroczna inwentaryzacja odbywa się zimą, gdyż w tym okresie żubry zwykle gromadzą się przy miejscach dokarmiania, co ułatwia przegląd stada wraz z oceną ich kondycji, stanu zdrowotnego oraz ustalenie liczebności populacji. Liczenie odbywa się z podziałem na klasy wiekowo-płciowe. Oddzielnie zlicza się cielęta do 1 roku życia, z podziałem na byczki i jałówki. Drugą klasę stanowi młodzież 2-3 letnia, w której także różnicuje się płeć. Liczy się też osobniki dorosłe w wieku 4 lat i powyżej: oddzielnie zlicza się samce - byki, oddzielnie samice - krowy.

Na dzień 31.12.2020 roku zaobserwowano w rejonie Puszczy Białowieskiej około 715 osobników żubrów, w tym 261 samców, 367 samic, pozostałe osobniki (87) – płeć nieznana. Wśród zaobserwowanych osobników znajduje się 70 cieląt (28 samców, 29 samic, 3 osobniki nieznanej płci). Wiadomo również o zmniejszeniu się liczebności stada o 29 osobników na skutek: padnięcia 18 osobników (w tym 16 samców, 11 samic, 2 osobniki nieznanej płci), eliminacji 10 osobników (8 samców, 2 samice) oraz wywozu 1 samca do Puszczy Augustowskiej.

Uwagę zwraca duże rozproszenie obserwowanych w czasie inwentaryzacji żubrów (ponad 80 lokalizacji), które częściowo może wynikać z presji drapieżników. Prawdopodobne jest też, że wzrasta poziom naturalnej regulacji wielkości wolnej populacji żubrów przez drapieżniki i liczba upadków spowodowanych przez wilki może być większa od liczby odnalezionych szczątków.

Inwentaryzację przeprowadzono także w hodowli zamkniętej żubrów (Ośrodek Hodowli Żubrów), gdzie stwierdzono 31 osobników żubrów (11 samców, 20 samic). W roku 2020 w grupie tej przybyły 4 cielęta (2 samce i 2 samice).

fb icon 22x22 https://www.facebook.com/bialowieskipn

Zakończono inwentaryzację żubrów w rejonie Puszczy Białowieskiej. Inwentaryzacja żubrów zamieszkujących rejon Puszczy...

Opublikowany przez Białowieski Park Narodowy Wtorek, 16 lutego 2021

Udostępnij

 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Google Play
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna
 • B2B 336x280
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Aplikacja Mobilna z AppStore