Petycja w sprawie ujęcia ścieżki rowerowej w projekcie drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

W związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 689 i nieuwzględnieniem w projekcie ścieżki rowerowej na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka, o długości 24 kilometrów, wnosimy o zaplanowanie i wybudowanie dodatkowo ścieżki rowerowej lub trasy pobocznej tzw. drogi technicznej lub serwisowej, dla ruchu jednokołowego.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Marszałka Województwa Podlaskiego inwestycja "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka” powstanie w formule „ zaprojektuj i wybuduj” i w 100% zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, który mówi : „Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z Funduszu środki na sfinansowanie zadania obronnego obejmujące całość kosztów realizacji tego zadania"
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to rządowy program, który wspiera poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, co w końcowym efekcie spełnia zadania wyrównywania szans rozwojowych regionów i budowania spójności terytorialnej. Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki. Poprzez jej rozwój zwiększa się dostępność komunikacyjną w całym kraju, zarówno w przypadku ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji publicznych, jak i terenów o znaczeniu turystycznym. Procedura dofinansowania przedsięwzięć w lokalną infrastrukturę drogową powinna przyczynić się do podniesienia poziomu życia lokalnych społeczności.

Obydwa "połączone" drogą miasta powiatowe: Bielsk Podlaski i Hajnówka różnią się swoją specyfiką. W Bielsku Podlaskim ze względu na położenie przy drodze krajowej 19 rozwija się bardziej przedsiębiorczość, ale miasto posiada słabe zaplecze związane z rozwojem turystyki. Natomiast Hajnówka i ościenne gminy ze względu na bliskość Puszczy Białowieskiej posiadają duży potencjał turystyczny, przez miasto i sąsiednie gminy przebiega Green Velo a także wiele innych szlaków rowerowych w tym Białowieski Szlak Transgraniczny. Oba miasta i sąsiednie gminy na wybudowaniu ścieżki zyskałyby nowe możliwości rozwoju, co przyczyniłoby się do podniesienia poziomu życia lokalnych społeczności.
Brak uwzględnienia w projekcie ścieżki rowerowej lub trasy serwisowej dla ruchu jednokołowego przy poszerzeniu pasa drogi, zniweczy na kolejne kilkadziesiąt lat możliwość wyrównania szans rozwojowych pomiędzy subregionem bielskim a pozostałą częścią województwa.

Analizując przedstawiony do konsultacji projekt przebudowy drogi, zastanawia fakt, że inwestycja została zaplanowana do granic miast: Hajnówka i Bielsk Podlaski, kiedy odcinki miejskie drogi wojewódzkiej Nr 689 znajdują się również w złym stanie technicznym jak i pozostała jej część.

Z uwagi na powyższe jako mieszkańcy gminy Bielsk Podlaski, Orla, Czyże i Hajnówka oraz miast: Bielsk Podlaski i Hajnówka wnosimy o zaplanowanie i wybudowanie dodatkowo ścieżki rowerowej lub trasy pobocznej tzw. drogi technicznej lub serwisowej, dla ruchu jednokołowego przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka, na całej jego długości.
Jednocześnie wnosimy również o wybudowanie drogi i ścieżki rowerowej z uwzględnieniem ulic w miastach: ulicy Bielskiej w Hajnówce i ul. Białowieska w Bielsku Podlaskim.

Prosimy również osoby sympatyzujące i przyjeżdżające w nasze rejony Podlasia o poparcie naszego apelu.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM

Stworzone przez: Roman Wnuczko, Hajnówka dnia: 9 marca 2021 r.

Link do petycji: podpisz.to/petycja/petycja-w-sprawie-ujecia-sciezki-rowerowej-w-projekcie-drogi-wojewodzkiej-nr-689-na-odcinku-bielsk-podlaski-hajnowka,736

petycja droga rowerowa

Udostępnij

 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Google Play
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna
 • B2B 336x280
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Aplikacja Mobilna z AppStore