KONKURS PLASTYCZNY „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem” 2021 - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 3. edycji konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”, poświęconego historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości narodowych i etnicznych. Celem konkursu jest pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości.

Prace konkursowe należy przesłać do 31 V 2021 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym załączonym do regulaminu. Regulamin i załączniki do pobrania na stronie internetowej www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl oraz www.hajnowka.pl

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w VI 2021 r. w Muzeum w Hajnówce.


Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, średnich z terenu województwa podlaskiego.

Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach:

- kategoria I:   przedszkole
- kategoria II:  klasy I - III szkoły podstawowej
- kategoria III:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej
- kategoria IV:  szkoły średnie

Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek,

Format –A4- A3. Praca musi  być wykonana samodzielnie.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Z jednej szkoły można zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.


Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną metryczkę załączoną do regulaminu. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.

Organizator:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówce

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

emial:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. (85) 682 28 89

Partner:

Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL

Patronat:

Radio Białystok, Radio Racja, Tygodnik “Niva”, TV Podlasie, Telewizja kablowa Hajnówka

Konkurs realizowany w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka

plakat konkurs 2021

Udostępnij

 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Google Play
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna
 • B2B 336x280
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Aplikacja Mobilna z AppStore