Możliwość ubiegania się o odszkodowanie/rekompensatę w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. Przepisy zakładają rekompensaty w wysokości 65 proc. udokumentowanego średniego miesięcznego przychodu, uzyskanego w okresie czerwiec - sierpień 2021 r. Wnioski można już składać do wojewody podlaskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 2 września 2021 r. wprowadził stan wyjątkowy na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., który rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 1 października 2021 r. został przedłużony na okres 60 dni.

W związku z tym możliwe jest złożenie do Wojewody Podlaskiego wniosku o rekompensatę/odszkodowanie za wyrównanie strat majątkowych.

Ustawa z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., przewiduje możliwość ubiegania się o rekompensatę w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu, jaki składający wniosek uzyskał w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. Decyzja w sprawie rekompensaty jest wydawana przez wojewodę na wniosek podmiotów wskazanych w ustawie. O rekompensatę mogą ubiegać się podmioty, które w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego, prowadziły działalność/świadczyły usługi na obszarze objętym stanem wyjątkowym, w poniżej wskazanym zakresie:

 • usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • działalność gospodarczą w zakresie gastronomii;
 • działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 • działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.

Ponadto, ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela przewiduje, iż każdy, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie od Skarbu Państwa za straty majątkowe w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego. W ustawie wskazano, iż wniosek o odszkodowanie powinien zawierać m.in. rodzaj ograniczenia, z którego wynikła strata majątkowa, przy czym odszkodowanie obejmuje wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. Decyzja w sprawie odszkodowania wydawana jest przez wojewodę na wniosek.

Oba roszczenia przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu straty majątkowej, nie później niż z upływem trzech lat od dnia zniesienia stanu wyjątkowego.

Szczegółowy sposób ubiegania się o rekompensatę/odszkodowanie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:

 1. Wniosek o udzielenie rekompensaty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.
 2. Wniosek o odszkodowanie z tytułu poniesionej straty majątkowej w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Źródło: www.gov.pl/web/uw-podlaski/mozliwosc-ubiegania-sie-o-odszkodowanierekompensate-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-stanu-wyjatkowego 

rekompensata stan wyjatkowy

Udostępnij

 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Google Play
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna
 • B2B 336x280
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Weekend w sercu Podlasia
 • Aplikacja Mobilna z AppStore
 • baner wertep 200x90