News - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promocyjnego o Puszczy Białowieskiej.

Tysiące lat temu większość Europy była pokryta lasem pierwotnym. Jednak rozwój cywilizacji, z biegiem czasu, przekształcił te lasy w betonową dżunglę. Dzisiaj, jedynym w Europie miejscem, w którym po dziś dzień zachowały się fragmenty lasów pierwotnych jest położona na granicy między Polską a Białorusią, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Puszcza Białowieska.

Projekt Life+ ForBioSensing „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” od 2015 roku prowadzi intensywne pomiary drzewostanów polskiej części Puszczy Białowieskiej. 

Na pewno się to udaje, ale raczej dużo rzadziej niż byśmy chcieli. Jest jednak sposób podglądania obecności dzikich zwierząt o wiele skuteczniejszy niż ich bezpośrednie obserwacje: ślady.

Cele konkursu:

 • propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
 • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych
 • promocja nauczycieli i instruktorów plastyki o niekonwencjonalnych metodach pracy z młodymi artystami

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców Gminy Białowieża związanymi z pojawianiem się wilków na terenie gminy, Wójt Gminy Białowieża przekazuje mieszkańcom informacje.

Zapraszamy na wystawę w formie on-line, na której prezentujemy wyniki prac Pawła, czyli naczynia odtworzone oraz naczynia autorskie inspirowane twórczością ludową, wykonane w obu przypadkach metodami dawnych technik garncarskich. Stypendium zakładało odtworzenie garnitury użytkowych form naczyń z terenu woj. podlaskiego, ściśle nawiązujących do tradycji regionu, w pełnym kontekście technologicznych rzemiosła garncarskiego.

Po zakończeniu działań wojennych, w kwietniu 1919 r. do Puszczy Białowieskiej przybyła pierwsza komisja rządowa, wysłana przez Ministerstwa: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w celu zapoznania się na miejscu z losem żubrów i stanem Puszczy Białowieskiej.

Szesnasta edycja ogólnopolskiego konkursu za nami. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba 162 osób, nadsyłając 565 fotografii Podlasia. Zgłosili się uczestnicy z całej Polski, z przewagą osób z województwa podlaskiego. Najmłodszy uczestnik miał 10 lat, najstarszy 87 lat.

W przestrzeni miejskiej, w trzech jej kluczowych punktach (przy budynku Urzędu Miasta, przy parkingu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przy Hajnówce Centralnej. Stacja Kultury) pojawiły się 3 dwustronne tablice informacyjne. Na awersie widnieje mapa miasta z zaznaczonymi kluczowymi atrakcjami miasta. U góry każdej z nich umieszczone są strzałki z kierunkami do najbliższych obiektów wraz z czasem dojścia do nich z danego punktu. Na rewersie natomiast znajduje się krótki opis miasta z wyróżnionymi ciekawymi miejscami.

 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Google Play
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna
 • B2B 336x280
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Weekend w sercu Podlasia
 • Aplikacja Mobilna z AppStore
 • baner wertep 200x90