Turystyka wodna - Puszcza Białowieska - Zwolnij Naturalnie - Narewka: Biuro Turystyki Aktywnej „NES – TUR”

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Narewka: Biuro Turystyki Aktywnej „NES – TUR”

Add to the Trip

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU WODNEGO

Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR” zaprasza na spływy kajakowe rzekami Podlasia.

Warunki uczestnictwa w spływach kajakowych organizowanych przez BTA ,,NES-TUR”- uwagi ogólne

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do początkujących kajakarzy, do osób, które chciałyby urozmaicić i wzbogacić swój pobyt w regionie Puszczy Białowieskiej o doznania związane z turystyką wodnąMimo, że szlaki kajakowe na naszych podlaskich rzekach są łatwe do pokonania to również dla „wilków morskich” a raczej „wilków rzecznych” przyda się odrobina relaksu, wyciszenia i kontaktu z przyrodą. Absolutna cisza, jedynie plusk wody, widok pasących się na nadrzecznych łąkach krów i koni, bogactwo roślinności wodnej i różnych gatunków ptaków sprawią, że znajdziemy się w innej, „odlotowej” rzeczywistości.

Każdy spływ jest imprezą niepowtarzalną, ma swoja specyfikę, dlatego też ostateczna cena/os zależy od ilości i standardu świadczonych przez nas usług. Stąd też dokonujemy kalkulacji oddzielnie na każdą imprezę, w zależności od życzeń turystów. Spływ możemy przygotować w 2 wariantach:

.wariant turystyczny: noclegi we własnych namiotach, wyżywienie i dojazd we własnym zakresie, posiadanie własnego sprzętu biwakowego

wariant „lux”: noclegi w agroturystyce, wyżywienie w lokalach gastronomicznych lub w formie cateringu, transfer osób i bagaży, dodatkowe atrakcje i imprezy

W spływach mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia umożliwia uprawianie turystyki kajakowej a udział w spływie odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w spływie pod opieką osób dorosłych, które odpowiadają za ich bezpieczeństwo  i zachowanie, muszą też posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w spływie. Wszyscy płyną w założonych kamizelkach asekuracyjnych i mają obowiązek przestrzegania Dekalogu Kajakarza.

Organizator: Biuro Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR”, www.turystykapodlasie.pl,  tel. 608 444 536

Szlak kajakowy na rzece Narewka i Narew jest łatwy, nieuciążliwy i miejscami bardzo malowniczy, pozbawiony naturalnych przeszkód. Czasami zdarzają się na  Narewce zwalone drzewa a w dolnym biegu Narwi występują jazy, które wymagają przenosek .Obie rzeki są w całości rzekami nizinnymi. Charakteryzują się brakiem stałej bazy noclegowej przeznaczonej do obsługi turystyki kajakowej oraz pól biwakowych z zapleczem sanitarnym.

Rzeka Narewka:
początek bierze  w bagnach Dzikiego Nikoru na wysokości 159 m.n.p.m. ( obecnie na Białorusi ), jest lewym dopływem Narwi ( w Polsce 61.1km, na Białorusi 21,7km ). Prawie w całości płynie przez teren Puszczy Białowieskiej łącząc się z Narwią w uroczysku Wilcze Gardło (137 m.n.p.m. ). Dopływy: prawe- Złota, Orłówka, Hwożna, Braszcza oraz  lewe- Kliczyniówka Łutownia, Przedzielna, Jelonka.

Rzeka Narew:
początek bierze na bagnach zwanych Orłowe Błoto (obecnie na Białorusi ) na wysok. 159 m.n.p.m.. Jest piątą pod względem długości rzeką w Polsce, prawym dopływem Wisły. Jej długość wynosi 484 km, z tego w Polsce 448 km. Rzeka w swoim górnym biegu zachowała naturalny charakter i silnie meandruje, tworzy sieć starorzeczy a na odcinku Suraż – Rzędziany (Narwiański Park Narodowy) jest rzeką anastomozującą czyli wielokorytową. Największe dopływy: prawobrzeżne - Kołonna, Rudnia, Czarna, Turośnianka, Czaplinianka, Horodnianka, Supraśl, Biebrza, Pisa, Rozoga, Omulew i lewobrzeżne- Narewka, Łoknica, Orlanka.

Supraśl (zwana dawniej Sprząślą) – to prawy dopływ Narwi o dług. 93,8km. Początek bierze w bagnach na północ od wsi Topolany na Podlasiu na wysok. 151 m.n.p.m. We wsi Złotoria wpada do Narwi na wysok.113 m.n.p.m. Płynie przez Gródek, Supraśl, Wasilków. Największe dopływy: Sokołda,Płoska, Słoja. Szlak kajakowy Supraślą jest niezbyt trudny, chociaż nieco uciążliwy. Na trasie można spotkać przeszkody w postaci mostków drewnianych, ogrodzeń, nagromadzonych szczątków roślin oraz zatorów z gałęzi czy powalonych drzew. Czasami trzeba liczyć się z przenoskami ale jest to dodatkowe urozmaicenie szlaku.

Bug – rzeka we wschodniej Polsce, długość 772 km (z tego w Polsce 587 km). Rzeka ma swoje źródła na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie, wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego, stanowiąc jednocześnie lewy dopływ Narwi. Jest czwartą co do wielkości rzeką Polski. Koryto Bugu w Zosinie jest najdalej na wschód wysuniętym miejscem w Polsce.  Bug powszechnie jest uważany za niebezpieczną rzekę, a to  ze względu na występujące w nim miejscami tzw. ,,podwójne dno” oraz częste wiry rzeczne groźne dla pływaków. Szlak kajakowy Bugiem (polecany odcinek Niemirów – Nur) jest łatwy, pozbawiony przeszkód, bardzo malowniczy. Rzeka jest dość szeroka, pełna zakoli, meandrów i starorzeczy zwanych bużyskami. Na pewnych odcinkach koryto rzeki jest płytkie z licznymi łachami, wyspami i mieliznami piaskowymi. Brzegi rzeki są często wysokie i urwiste, w których gniazdują jaskółki brzegówki.

Bug jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce nie tylko dzięki walorom przyrodniczym – bogata szata roślinna, różnorodność siedlisk, liczne gatunki ptaków ale również dzięki walorom historyczno-kulturowym: Mielnik, Drohiczyn, Zabuże, Korczew a w nich ,,perełki architektury”.

Biebrza – prawy dopływ Narwi o dług. 165 km i głębokości od 0,5 do kilku metrów. Swoje źródła bierze na południe od Nowego Dworu na Podlasiu, uchodzi do Narwi ok.3 km przed Wizną. Poprzez Kanał Augustowski Biebrza łączy się z Niemnem. Jej dawne nazwy – Biber, Bober, Bobrza, Bobra – świadczą o tym, że musiała to być „rzeka bobrów”. W dolinie Biebrzy znajduje się największy w Polsce obszar bagien – tzw. Bagna Biebrzańskie. Dolina Biebrzy i Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie jako lęgowisko dla ptaków wodno-błotnych. Z występujących tu ok. 270 gatunków ptaków 180 odbywa nad Biebrzą lęgi. Niemal cała Biebrza znajduje się w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego ( ok.155 km ).

Biebrza to ,,żyjąca rzeka”, tworząca nowe meandry, wiosną występująca z brzegów i zamieniająca połacie łąk w rozległe jezioro.

Szlak kajakowy Biebrzą liczy ok.146 km. Jest to szlak łatwy, bardzo malowniczy, o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Rzeka pozbawiona jest przeszkód i nie wymaga przenosek. Niemniej jednak brzegi rzeki są mało dostępne z kajaka. Pewne ograniczenia spływów dotyczą sezonu lęgowego ptaków  a biwakowanie jest możliwe na wyznaczonych polach namiotowych.

Biebrzę charakteryzuje asymetria dorzecza, bardziej rozwinięte jest dorzecze   prawobrzeżne, które stanowią: Niedźwiedzica, Lebiedzianka, Netta, Kopytkówka, Ełk i jego dopływy Jegrznia oraz Dybło, Klimaszewnica i Wissa. Dopływy lewobrzeżne to: Nurka, Sidra, Kamienna, Brzozówka, Krzeczówka, Biebła i Kosódka. Rzeka Biebrza przepływa przez Lipsk, Goniądz, Osowiec-Twierdzę. Jest to raj dla miłośników dzikiej przyrody i spokoju.

OFERTY SPŁYWÓW KAJAKOWYCH

Address

ul. Hajnowska 33a
17-220 Narewka
85 685 20 41
+48 608 444 536
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GPS: 52.835329559617,23.754024267109

Contact Form

Kod QR do strony
Kod QR do mapy google
Add to the Trip
 • greenvelopl
 • pieknywschodpl
 • podlaksie travel
 • pot go pl
 • questycompl
 • www.wrotapodlasia.plplturystyka
 • msit
 • Aplikacja Mobilna Google Play
 • Aplikacja Mobilna Obiezylas Nadlesnictwo Bialowieza
 • Polska Marka Turystyczna
 • B2B 336x280
 • Aplikacja Mobilna Bialowieski Park Narodowy
 • Aplikacja Mobilna z AppStore